Tasarım & Baskı Hizmetleri |

Tasarım & Baskı Hizmetleri

Tasarım & Baskı Hizmetleri

Tasarım & Baskı Hizmetleri

Tasarım & Matbaa & Baskı Hizmetleri

Kurumsal kimlik kavramı, görsel ve işitsel iletişim başta 
olmak üzere, çok boyutlu bir imaj çalışmasını anlatır.
Bu çalışmanın amacı; kurumlaın tarihsel kültürel, coğraf,
kimliklerini, kuruluş amaçlarını ve ideallerini ürün ve 
hizmetlerini sektörel konumlarını, en az çabayla, en kısa 
zamanda ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmaktır.
Bir firmanın kurumsal kimlik tasarımı kapsamında, temelini
oluşturacak meteryaller, firma logosu, kartvizit, antetli kağıt,
zarf, sunum dosyası gibibasılı mecraların yanısıra, 
promosyon ürünleri tasarımları ve kullanım biçimleri. 
bunların dışında her türlü mecrada firmanın kimliğinin
nasıl aktarılmasını kapsar. Kurumsal kimliğin temelindeki
fikir, benzersiz ve firmaya özgü bir tasarımda olması, 
aktarılmak istenen düşünceyi en iyi şekilde yansıtabilmesidir.

Tasarım & Baskı Hizmetleri |
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
 
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
 
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
 
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
Tasarım & Baskı Hizmetleri |
 
Tasarım & Baskı Hizmetleri |